Start jouw aangifte

Volg de stappen op het scherm.

Je bent ongeveer 10 minuten bezig met de belastingaangifte-tool.

 • Persoonsgegevens


  Zie hieronder waar je je BSN kunt vinden.


 • Persoonlijke situatie

  Ben je getrouwd, ooit getrouwd geweest of heb je een geregistreerd partnerschap?

  Ik ben getrouwd
  Ik ben getrouwd geweest, maar ben gescheiden in 2020 of had een geregistreerd partnerschap dat in 2020 beëindigd is
  Ik heb een geregistreerd partnerschap (ook wel samenlevingscontract genoemd)
  Nee, ik was in heel 2020 niet getrouwd en had ook geen geregistreerd partnerschap.
  Indien je vóór 2020 bent gescheiden of uit elkaar bent gegaan, klik dan nee

  Gezien de complexe situatie is maatwerk en advies nodig.
  Je kunt met de onderstaande knop via ons contactformulier meer informatie aanvragen.


 • Aangezien je getrouwd bent, zijn jij en je echtgenoot fiscaal partners en moeten jullie een gezamenlijke aangifte indienen. Daarom zijn ook de gegevens van je echtgenoot nodig. Wil je de aangifte van je echtgenoot ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en je echtgenoot fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Jullie krijgen voor de tweede aangifte €10 korting.


 • Aangezien je een geregistreerd partnerschap hebt, zijn jij en je partner ook fiscaal partner en moeten jullie een gezamenlijke aangifte indienen. Daarom zijn ook de gegevens van je partner nodig. Wil je de aangifte van je partner ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en je partner fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Jullie krijgen €10 korting op de tweede aangifte.


 • Heb je een of meerdere kinderen geboren na 2001?

  Ja, samen met {{ block.indication['2']['0']['0'] }}
  Ja Ja, samen met iemand anders dan {{ block.indication['2']['0']['0'] }}.
  Nee

  Je kunt niet 'Nee' in combinatie met 'Ja' aanvinken.


 • Je hebt aangegeven een of meerdere kinderen te hebben met {{ block.indication['2']['0']['0'] }}, vul hieronder de gegevens in van het kind of de kinderen.

  Kinderen met iemand anders volgen bij de volgende vraag.


  Je hoeft alleen kinderen in te vullen geboren ná 2001. Heb je nog andere kinderen?

  Ja
  Nee

 • Je hebt aangeven een of meerdere kinderen te hebben met iemand anders dan {{ block.indication['2']['0']['0'] }}, vul hieronder de gegevens van die kinderen in.

  Je hebt aangegeven een of meerdere kinderen te hebben, vul hieronder de gegevens van die kinderen in.


  Ja
  Nee
  Ja
  Nee

  Je hoeft alleen kinderen in te vullen geboren ná 2001. Heb je nog andere kinderen?

  Ja
  Nee

 • Woning

  Extra pand ({{ blockIndex }})

  Wat zijn je adresgegevens?

  Wat zijn de adresgegevens van dit pand?


 • Is de woning waar je woont een koophuis waar je (deels) eigenaar van bent?

  Ja
  Nee
 • Wanneer is {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} aangekocht?

  In 2020
  Vóór 2020
 • Ben je samen met iemand anders eigenaar van {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }}?

  Ja, samen met {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }}
  Ja, samen met iemand anders dan {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }}
  Ja, samen met iemand anders
  Nee, ik ben 100% eigenaar

  Gezien de complexe situatie is maatwerk en advies nodig.
  Je kunt met de onderstaande knop via ons contactformulier meer informatie aanvragen.


 • Voor welk deel ben jij eigenaar van {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }}? (Zie hiervoor de koopakte)

  S.V.P. hier een getal invoeren.


 • Waar werd {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} voor gebruikt?

  Je woont er zelf het grootste deel van het jaar en staat op dit adres ingeschreven bij de gemeente
  Bewoond door een ander
  De woning staat leeg of is een vakantiewoning
  Voor iets anders (het is bijvoorbeeld een bedrijfspand of een leeg terrein)

  Vink tenminste 1 antwoord aan.

  Als je meer uitleg wilt over deze vraag, kijk dan de video


 • {{ blockIndex ? 'Het pand' : 'De woning' }} heeft meerdere functies gehad in 2020, geef hieronder voor welke periode het welke functie had.

 • Je hebt aangegeven dat {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} leegstaand was of een vakantiewoning was. Was {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} hiervoor je hoofdverblijf of dat van {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }} en verhuisde je in 2017 of later uit {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }}?

  Ja
  Nee
 • Heeft {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} heel 2020 te koop gestaan? Of hij voor 2020 wel of niet te koop stond, maakt niet uit.

  Ja
  Nee
 • Wanneer ben je en/of {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }} verhuisd? Een inschatting is voldoende als je de precieze datum niet meer weet.


 • Is het de bedoeling dat {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }} uiterlijk 31 december 2023 jouw hoofdverblijf of dat van {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }} wordt?

  Ja
  Nee
 • Betaalde je erfpacht over {{ blockIndex ? 'het pand' : 'de woning' }}? Let op: indien de erfpacht vóór 2020 volledig of voor een tijdvak is afgekocht, vink je nee aan.

  Ja, namelijk
  Nee

  S.V.P. hier een getal invoeren.


 • Wat was de WOZ-waarde op peildatum 01-01-2019? Dit kun je opzoeken op wozwaardeloket.nl

  S.V.P. hier een getal invoeren.


 • Heb je andere onroerende zaken, zoals een leegstaand of verhuurd pand, een woning in aanbouw, een vakantiewoning, een woonboot of een stuk grond?

  Ja
  Nee
 • Fiscaal partner

  Wonen er andere mensen op hetzelfde adres als jij?

  Ja
  Nee

  Aangezien je een huisgenoot hebt, kan het zijn dat één van je huisgenoten je fiscaal partner is. Om dat te checken, volgen maximaal vier korte vragen. Op deze manier hoef je niet onnodig alle gegevens van al je huisgenoten in te vullen.

  Je hebt geen fiscaal partner.


  Als je meer uitleg wilt over deze vraag, kijk dan de video


 • Woont de andere ouder van een van je kinderen op hetzelfde adres?

  Ja
  Nee

  Deze persoon is jouw fiscaal partner


 • Aangezien de ouder van (een van) je kinderen op hetzelfde adres woont, zijn jullie fiscaal partner. Wil je de aangifte van je fiscaal partner ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en jouw huisgenoot fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Je krijgt voor de tweede aangifte €10 korting.


 • Heeft een van jouw huisgenoten een kind en heb jij dat kind officieel erkend bij de gemeente?

  Geen van mijn huisgenoten heeft een kind
  Een of meerdere van mijn huisgenoten heeft een kind, maar ik heb geen van die kinderen officieel erkend bij de gemeente
  Een of meerdere van mijn huisgenoten heeft een kind en ik heb een of meerdere kinderen officieel erkend bij de gemeente

  Deze persoon is jouw fiscaal partner


 • Aangezien je een of meerdere kinderen van een huisgenoot hebt erkend bij de gemeente, zijn jullie fiscaal partner. Wil je de aangifte van je fiscaal partner ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en jouw partner fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Je krijgt voor de tweede aangifte €10 korting.


 • Is een van jouw huisgenoten aangemeld als je pensioenpartner? Als je een kamer huurt in bijvoorbeeld een studentenhuis kun je hier ‘nee’ antwoorden.

  Ja
  Nee

  Deze persoon is jouw fiscaal partner

  Je hebt geen fiscaal partner


  Als je meer uitleg wilt over deze vraag, kijk dan de video


 • Aangezien een van jouw huisgenoten je pensioenpartner is, zijn jullie fiscaal partner. Wil je de aangifte van je fiscaal partner ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en jouw huisgenoot fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Je krijgt voor de tweede aangifte €10 korting.


 • Is een van je huisgenoten mede-eigenaar van je woning?

  Ja
  Nee
 • Aangezien een van je huisgenoten mede-eigenaar van het huis waarin jullie wonen is, zijn jullie fiscaal partner. Wil je de aangifte van jouw fiscaal partner ook uitbesteden?

  Ja
  Nee

  Aangezien jij en jouw huisgenoot fiscaal partner zijn, is het alleen mogelijk gezamenlijk aangifte te doen.
  Je krijgt voor de tweede aangifte €10 korting.


 • Inkomsten

  Waar verdiende je in 2020 je inkomen mee?

  Loondienst
  Inkomsten uit overig werk (niet in loondienst)
  Partneralimentatie
  Pensioen of andere uitkering
  Winst als ondernemer / uit een bv

 • Je hebt in 2020 geld verdiend in loondienst. Vul hieronder de werkgevers in waarvoor je gewerkt hebt.

  * Gemiddelde afstand per dag van huis naar je werk en terug

  Ja
  Nee

  Ga naar Google Maps

  • (voeg nog een werkgever toe)

 • Je hebt in 2020 inkomsten gehad uit overig werk (niet in loondienst), vul deze hieronder in


  Maakte je kosten voor deze inkomsten uit overig werk?

  Telefoonkosten
  Afschrijving van goederen (laptop, tel., etc.)
  Reiskosten openbaar vervoer
  Reiskosten eigen vervoer

 • Je hebt in 2020 partneralimentatie ontvangen, hoeveel alimentatie heb je ontvangen? Indien jullie ook samen een woning hebben en een van de twee daar nog woont of jullie juridische kosten gemaakt hebben in 2020 is het raadzaam een adviesgesprek in te plannen. Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


 • Je hebt in 2020 pensioen of een andere uitkering ontvangen, geef hieronder aan welke uitkeringen

  Pensioenuitkering
  Lijfrente-uitkering
  WAO uitkering
  WW uitkering
  Bijstandsuitkering
  WIA uitkering
  Ziektewetuitkering
  Wajong uitkering
  Anw uitkering
  Opname uit levensloopvoorziening
  Periodieke uitkering of afkoopsom arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Uitkering zonder loonheffing
  Vrijgesteld pensioen van de Europese Unie
  Andere uitkering
  Ik ontvang geen van bovenstaande uitkeringen

 • Hypotheken en schulden

  Hypotheken en schulden voor het koophuis waarin je woont

  Hieronder kun je de hypotheken of andere leningen die je gebruikt hebt voor het kopen en/of verbouwen van het koophuis waarin je woont invullen. In geval van meerdere hypotheken of leningen moet je ze één voor één invullen, de volgorde maakt niet uit.

  Ja
  Nee

  Als je meer uitleg wilt over deze vraag, kijk dan de video


 • Hypotheken en schulden

  Is deze hypotheek of lening alleen van jou {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] ? 'en/of ' + chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] : '' }}?

  Ja
  Nee
 • Welk deel van de schuld was van jou {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] ? 'en/of ' + chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] : '' }}


 • Heb je sinds 2004 een woning verkocht met overwaarde?

  Ja
  Nee
 • In welk jaar verkocht je het huis met overwaarde? Vul in voor het huis dat je als laatste verkocht hebt.

  2004
  2005 of 2006
  2007 of later
 • Hoeveel tijd zat er tussen het verkopen van het huis met overwaarde en het kopen van het eerstvolgende huis?

  Minder dan 5 jaar
  Meer dan 5 jaar
 • Wanneer kocht je het eerstvolgende huis na het verkopen van het huis met overwaarde?

  Vóór 2010
  In 2010 of later
 • Hoeveel tijd zat er tussen het verkopen van het huis met overwaarde en het kopen van het eerstvolgende huis?

  Minder dan 3 jaar
  Meer dan 3 jaar
 • Is het een annuïtaire of lineaire hypotheek/lening die je in 30 jaar of korter aflost?

  Ja
  Nee
 • Heb je de hypotheek of lening of een deel daarvan overgesloten naar een andere bank of geldverstrekker in 2020?

  Ja
  Nee
 • Heb je, naast rente, in 2020 nog andere kosten betaald voor het afsluiten van deze hypotheek of lening? • Hypotheken en schulden

  Heb je {{ block.question['1']['0']['0'] ? 'andere' : ''}} schulden?

  Ja, gebruikt voor de aankoop of verbouwing van mijn koopwoning
  Ja {{ chapter['3']['0'].prop['2']['0']['0']['1'] ? ', niet gebruikt voor de aankoop of verbouwing van mijn koopwoning' : '' }}
  Nee
 • Vul hier de gegevens in van je schulden:


  Ja
  Nee

 • Bezittingen

  Geef hier onder aan welke bezitting jij {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] ? 'en ' + chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] + ' hebben' : 'hebt' }}

  Bankrekening
  Bankrekeningen buiten Nederland
  Aanmerkelijk belang (min 5% van de aandelen)
  Kapitaalverzekeringen
  Beleggingen (aandelen, obligaties, fondsen, beleggingsrekeningen etc.)
  Bouwdepot
  Meer dan €543 contant geld
  Uitgeleend geld
  Overige bezittingen (*)

  * Die je niet in het dagelijks leven gebruikt, maar verhuurt of die gezien worden als een belegging. Denk hierbij aan een boot die je voornamelijk verhuurt, bitcoins, dure kunstwerken, etc.


 • Je hebt aangegeven dat je een aanmerkelijk belang hebt, dus meer dan 5% van de aandelen van een bv of nv heeft. Vul hieronder de gegevens in

  * Verkocht je of eindigde (een deel) van je aanmerkelijk belang in 2020

  Ja
  Nee

 • Je hebt aangegeven dat je een bouwdepot had in 2020. Hieronder kun je daarvan de gegevens invullen  Verbouwingsdepot
  Nieuwbouwdepot

  Ja
  Nee


  Ja
  Nee

  Ja
  Nee
 • Uitgaven

  Had je een van de volgende uitgaven in 2020

  Uitgaven aan lijfrente in geval van een pensioentekort
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering, uitkering aan een meerderjarig invalide (klein)kind of het omzetten van een oudedagsreserve of stakingswinst in een lijfrente
  Zorgkosten waar je (gedeeltelijk) geen vergoeding voor krijgt. Eigen risico betaald aan je zorgverzekeraar valt hier niet onder.
  Periodieke giften aan een ANBI (bijvoorbeeld een goed doel of kerk), vereniging of steunstichtiging SBBI waarvoor je een overeenkomst aan bent gegaan voor minimaal 5 jaar
  Uitgaven voor studie of opleiding
  Alimentatie aan ex-partner. Let op: géén kinderalimentatie
  Uitgaven voor het bij je thuis laten verblijven van een mindervalide die 21 jaar of ouder is en normaal gesproken in een instelling verblijft
  Een of meerdere van bovenstaande uitgaven in voorgaande jaren die je niet af kon trekken van de belasting omdat jouw inkomen toen te laag was
  Ik had geen van bovenstaande uitgaven
 • Fiscaal partner gegevens

  Al je gegevens zijn nu ingevuld, bedankt! Er volgt nu een aantal vragen over {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }}. Geen zorgen, dat zijn er niet veel meer, binnen een paar minuten ben je klaar.


 • Inkomsten {{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] }}

  Waar verdiende je in 2020 je inkomen mee?

  Loondienst
  Inkomsten uit overig werk (niet in loondienst)
  Partneralimentatie
  Pensioen of andere uitkering
  Winst als ondernemer / uit een bv

 • Je hebt in 2020 geld verdiend in loondienst. Vul hieronder de werkgevers in waarvoor je gewerkt hebt.

  * Gemiddelde afstand per dag van huis naar je werk en terug

  Ja
  Nee

  Ga naar Google Maps

  • (voeg nog een werkgever toe)

 • Je hebt in 2020 inkomsten gehad uit overig werk (niet in loondienst), vul deze hieronder in


  Maakte je kosten voor deze inkomsten uit overig werk?

  Telefoonkosten
  Afschrijving van goederen (laptop, tel., etc.)
  Reiskosten openbaar vervoer
  Reiskosten eigen vervoer

 • Je hebt in 2020 partneralimentatie ontvangen, hoeveel alimentatie heb je ontvangen? Indien jullie ook samen een woning hebben en een van de twee daar nog woont of jullie juridische kosten gemaakt hebben in 2020 is het raadzaam een adviesgesprek in te plannen. Klik hier om naar het contactformulier te gaan.


 • Je hebt in 2020 pensioen of een andere uitkering ontvangen, geef hieronder aan welke uitkeringen

  Pensioenuitkering
  Lijfrente-uitkering
  WAO uitkering
  WW uitkering
  Bijstandsuitkering
  WIA uitkering
  Ziektewetuitkering
  Wajong uitkering
  Anw uitkering
  Opname uit levensloopvoorziening
  Periodieke uitkering of afkoopsom arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Uitkering zonder loonheffing
  Vrijgesteld pensioen van de Europese Unie
  Andere uitkering

 • Schulden fiscaal partner

  Heb je schulden die {{ chapter['1']['0'].indication['1']['0']['0'] }} nog niet ingevuld heeft?

  Ja
  Nee
 • Vul hier de gegevens in van je schulden:

  * Is de schuld is helemaal van jou{{ chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] ? ' en/of ' + chapter['2']['0'].indication['2']['0']['0'] + ' ' : ' '}}?


  Ja
  Nee

 • Uitgaven fiscaal partner

  Had je een van de volgende uitgaven in 2020

  Uitgaven aan lijfrente in geval van een pensioentekort
  Arbeidsongeschiktheidsverzekering, uitkering aan een meerderjarig invalide (klein)kind of het omzetten van een oudedagsreserve of stakingswinst in een lijfrente
  Zorgkosten waar je (gedeeltelijk) geen vergoeding voor krijgt. Eigen risico betaald aan je zorgverzekeraar valt hier niet onder.
  Periodieke giften aan een ANBI (bijvoorbeeld een goed doel of kerk), vereniging of steunstichtiging SBBI waarvoor je een overeenkomst aan bent gegaan voor minimaal 5 jaar
  Uitgaven voor studie of opleiding
  Alimentatie aan ex-partner. Let op: géén kinderalimentatie
  Uitgaven voor het bij je thuis laten verblijven van een mindervalide die 21 jaar of ouder is en normaal gesproken in een instelling verblijft
  Een of meerdere van bovenstaande uitgaven in voorgaande jaren die je niet af kon trekken van de belasting omdat jouw inkomen toen te laag was
  Ik had geen van bovenstaande uitgaven
 • Bestanden

  Upload de benodigde documenten.

  Jaaropgave van werkgever

  Bladeren..

  Kies een document.


  Jaaropgave van uitkeringsverstrekker

  Bladeren..

  Kies een document.


  Jaaropgave van de bank of geldverstrekker

  Je hebt aangegeven {{ getUploadValues('3') }} {{ getUploadValues('3') > 1 ? 'hypotheken' : 'hypotheek' }} en leningen te hebben gebruikt voor het kopen en/of verbouwen van jouw huis. Upload voor alle hypotheken/leningen de jaaropgave van de bank. Heb je meerdere leningen bij dezelfde bank die op dezelfde jaaropgave vermeld staan? Dan hoeft je die uiteraard maar één keer te uploaden.

  Bladeren..

  Kies een document.


  Facturen voor financieringskosten

  Je kunt hier alle facturen uploaden voor de financieringskosten.

  Denk hierbij aan:
  • Hypotheekadviseur
  • Eenmalige afsluitkosten van de bank
  • Taxatiekosten
  • Notariskosten (deze staan op de nota van afrekening)
  • Aanvraag kosten voor Nationale Hypotheek garantie (indien aangevraagd)
  • Boeterente (in geval van oversluiting)

  Bladeren..

  Kies een document.


  Uw gegevens

  Voor het insturen van dit aangifteformulier met je bestanden hebben wij alleen nog jouw e-mailadres, telefoonnummer nodig.

  Ik heb het aangifteformulier naar waarheid ingevuld.
  Ik wil mijn gegevens insturen en ga daarmee akkoord met de voorwaarden.
  Ik wil direct afrekenen met iDeal.

  Uw aangifte wordt verzorgt voor : € ,-

  U kunt dit direct veilig met iDeal. Op die manier wordt uw aangifte sneller verwerkt. Hiervan krijgt u een bevestiging. U kunt er ook voor kiezen om niet te betalen, dan nemen wij zo snel mogelijk uw verzoek in behandeling.


  Om het formulier te versturen moet je akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden.


Bekijk onze tarieven en start met jouw aangifte: